admin's Recent Activity

  1. admin đã đăng chủ đề mới.

    SỨC MẠNH CỦA CÁC SIÊU TÂN BINH

    Hôm nay chúng ta cùng bàn 1 chút về sức mạnh của 11 Siêu tân binh 2 năm về trước. Nói chung là không biết 2 năm trước trẻ trâu trẻ bò gì,...

    Diễn đàn: Anime - Chuyện Tranh - Games

    Thg 6 26, 2017 lúc 5:24 AM