Biên bản cam kết hợp đồng của diễn đàn seo pro

Thảo luận trong 'Đấu giá, báo giá từ khóa' bắt đầu bởi thuong6, Thg 10 9, 2016.

 1. Textlink Hộp cơm komasu có tốt không đang là câu hỏi của rất nhiều khách hàng
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAN

  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

  -------------------

  BIÊN BẢN CAM KẾT HỢP TÁC

  Số: .../HDHT

  - Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  - Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

  Hôm nay ngày…. tháng… năm…. Chúng tôi gồm có:

  1. CÔNG TY TNHH Công Nghệ E1 (Sau đây gọi là Bên A)

  Bên A: Bên phụ trách đào tạo

  Đại diện : TRẦN HỮU HIẾU Quốc tịch: Việt Nam

  Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ E1 Việt Nam

  Đại diện cho: Công ty TNHH Công nghệ E1 Việt Nam

  Điện thoại: 0982.633.628

  Địa chỉ: Tòa nhà E1 House, 249/67 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.  2. NGƯỜI HỢP TÁC

  Ông/Bà: ............................................................................Quốc tịch: Việt Nam

  Sinh ngày...........tháng.........năm..........tại.........................................................................

  Địa chỉ:...................................................................................................................................

  Số CMTND:.................cấp ngày …../...../……….tại……………………………………..

  Điện thoại: ...........................................................................................................................

  Sau ki bàn bạc chúng tôi đồng ý ký kết Biên bản cam kết hợp tác với các điều khoản sau đây:

  Điều 1. Nội dung hợp tác kinh doanh

  Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác bán các dự án căn hộ chung cư do bên B cung cấp.

  Điều 2. Thời hạn hợp tác.

  Thời hạn hợp tác là …… năm bắt đầu kể từ ngày …. tháng …. năm ....... đến hết ngày … tháng … năm ..... Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của hai bên.

  Điều 3. Phân chia lợi nhuận và rủi ro.

  3.1. Phân chia lợi nhuận và rủi ro

  Lợi nhuận là khoản tiền còn dư ra sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí, lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ 50/50 hoặc 40/60 hoặc 30/70 (tùy dự án).

  Rủi rolà khoản tiền thua lỗ sau khi lấy lợi trừ đi tất cả các chi phí, rủi ro do bên A chịu.

  Thời điểm chia lợi nhuận do 2 bên thỏa thuận.

  Điều 4. Các nguyên tắc tài chính

  Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật.


  Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

  Bàn bạc cùng bên B giải quyết các vấn đề chung của biên bản.

  Cung cấp thông tin, số điện thoại, email cho bên B.

  Hưởng lợi nhuận 50% và chịu rủi ro chi phí.

  Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

  Bàn bạc cùng bên A giải quyết các vấn đề chung của hợp đồng

  Gọi điện, hỗ trợ, chăm sóc, đàm phán với khách hàng.

  Cam kết bán dự án đến khi hết.

  Đảm bảo luôn có nhân viên Sale hỗ trợ bên A cho tới khi kết thúc dự án.

  Hưởng lợi nhuận 50%.

  Điều 7. Điều khoản chung

  Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng.

  Trong quá trình thực hiện Biên bản cam kết nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

  Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh.

  Mọi sửa đổi, bổ sung biên bản cam kết này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của biên bản.

  Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện biên bản cam kết sẽ được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

  Điều 8. Hiệu lực Biên bản

  Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Biên bản này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.

  Khi kết thúc Biên bản, hai bên sẽ không còn liên quan tới nhau.

  Biên bản này gồm …. trang không thể tách rời nhau, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.


  Đại diện bên A


  Đại diện bên B
   
Similar Threads: Biên bản
Diễn đàn Tiêu đề Date
Đấu giá, báo giá từ khóa Bảng giá seo diễn đàn seo pro Thg 10 9, 2016
Đấu giá, báo giá từ khóa Công ty SEO website Đà Nẵng giúp bạn đẩy Top bền vững 100% Thg 8 4, 2016
Đấu giá, báo giá từ khóa Central Field Trung Kính mở bán đợt tiếp theo Thg 6 23, 2016
Đấu giá, báo giá từ khóa Bán-cho thuê tai nghe bluetooth,tai nghe siêu nhỏ 200k/ngày Thg 11 18, 2015

Chia sẻ trang này