Sự kiên tâm bền chí là điều cẩn thiết để làm chủ tư tường

Thảo luận trong 'Mua bán domain , website' bắt đầu bởi ankining1992, Thg 4 18, 2017.

 1. Textlink Hộp cơm komasu có tốt không đang là câu hỏi của rất nhiều khách hàng
  Thái độ này không thể chấp nhận được, sự kiên tâm bền chí là diếu cẩn thiết để làm chủ tư tường. Dĩ nhiên, kiếp người ngắn ngùi, không al có thể trừ hết thói hư tật xấu trong một kiếp, do đó việc tu hành cùng kéo dàl trong nhiều kiếp sống. Khi đó họ sẽ ý thức các sự kiện vĩ đạl của sự sống vô cùng và rờl bò cál bàn ngã để hòa minh vào dòng tiến hóa của vũ trụ, hòa nhập VỚI Chân Ngã bất diệt.

  - Như thế môn này sẽ giúp ta trờ nên một vị thánh?

  - Này ông bạn, đừng nên kết luận VỘI vàng. Con dường dẫn đến quà vị tiên thánh dâu phài chi có một. Có nhiều con dường đùa đến chân lý và không dường nào hơn đường nào. Đây là một diều vô cùng quan trọng mà bạn phàl ghi nhớ mãl mãi. Không một con đường nào hơn dường nào, dù là Hatha Yoga hay Raja Yoga, hay là môn gi chăng mía. Tal sao ta cứ nghỉ pháp môn này mớl hay, tôn giáo kia I1ÌỚ1 tốt? Không một đường nào có thể là duy nhất được. Tốt hơn cà là hây tự biết minh. Thay vi tìm một chân lý tuyệt đốl, hây tim sự tuyệt đòi nơl minh; vi chân lý để sống chứ không phải dé dạy.

  Giáo su’ Spalding im lặng không thốt lên câu nào. Lời nói của đạo sĩ lìhií có một sức mạnh vang dộl trong lòng ông. Các thành kiến từ trước bỗng tan biến hết và ông càm thấy xúc dộng vô cùng.

  Đạo sì mini CƯỜI:

  - Này ông bạn, không một vị thánh nào vỗ ngực xung danh mà chi có nhũng kè còn u mê trong bàn ngã mớl tha thiết đến danh vọng, dịa vị. Khỉ họ deo đáy mình những chức tước, thì làm sao họ glàl thoát được? Thượng đế ban cho ta trí thông minh đế nhận xét thi ta phàl biết phân biệt chứ. Hãy nhìn thành Benares VỚI cà trăm dền thò' khác nhau, hàng ngàn giáo sĩ, tông phái. AI cũng tự nhận rằng phe minh gần Thượng đế nhất. Tạl sao suốt hai năm nay phái đoàn các ông dã đỉ khắp nơl, thăm viếng mọi chỗ mà vẫn không thỏa mân? Phàl chăng vì sự hiểu biết phân biệt của các ông đã cao, không chấp nhận sự mê tín, mù quáng nùa. Kinh Glta nól rồ: “Thầy nào, trò nấy. Một tu sĩ chân chính không có độ tù bcất hào, và một đệ tù thông minh không tim thầy bất lương”. Luật thiên nhiên đà dạy: “Đổng thanh tương ứng, đổng khí tương cấu”. Một người sáng suốt đâu thế di theo kè u mê... Một tu sĩ hiểu biết phàl lo làm chủ chính mình đế cẩu gỉàl thoát chứ dâu phải lo lôl kéo dộ tử cho dông, xây cất các đến dàl cho đẹp, dê’ tự hào về các thành quà này. Nhu' thế là phô trương bàn ngà, kiêu căng ngã mạn, làm sao còn glàl thoát dược. Bạn hãy sừ dụng lý trí và trực giác dể phân biệt nhũng người này, nếu bạn tha thiết mong cẩu chân lý thì chắc chắn đléu bạn mong ước sẽ thành sự thật. Chúng ta gặp nhau thế này cũng đà quá dù, đà đến lúc tôl phải trờ về am thất.

  - Nhưng làm sao tôl sẽ gặp lạl ông... tôl chua biết tên ông.

  - Hãy gọl tôl là Bramananda.

  Giáo su’ Spalding yên lặng nhìn vị dạo sĩ khuất dán qua hàng cây rậm rạp. Bóng chiều từ từ rơl xuống trên sông Hàng.
   
Similar Threads: Sự kiên
Diễn đàn Tiêu đề Date
Mua bán domain , website Sự quan trọng của tên miền riêng trong chiến dịch quảng cáo Thg 4 5, 2017
Mua bán domain , website Bán website http://suamayin.com.vn Thg 10 24, 2015

Chia sẻ trang này